image

Mobilizăm investițiile în proiecte de infrastructură și în dezvoltarea pieței imobiliare, a serviciilor și totodată sprijinim dezvoltarea afacerii tale prin identificarea de soluții privind fluxul de numerar al companiei tale.

Alege ce ți se potrivește

image

Dicționar de termeni


Ordonatorul garanției

Este debitorul principal. Acestei părți contractante îi solicită beneficiarul (partenerul de contract) o garanție. În consecință, ordonatorul solicită unei terțe persoane – garantul – o garanție.

Beneficiarul garanției

Este cel în favoarea căruia garantul emite garanția.

Garantul

Este debitorul secundar, cel care, în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către debitorul principal, le îndeplinește el.

Evenimente

Scrisorile de garanție emise de IFN-uri vor fi acceptate pentru garantarea obligațiilor fiscale
15.07.2019

Guvernul României, a adoptat prin Ordonanța 23, publicată in Monitorul Oficial pe 31 August 2017, o nouă reglementare conform căreia, garantarea obligațiilor fiscale poate fi realizată și cu scrisori de garanție de către instituțiile financiare nebancare.